Ryhmän valinta

NÄIN VALITSET RYHMÄSI:

PERUSRYHMÄT:
Harrastajat aloittavat alkeisryhmistä ja siirtyvät sieltä jatkoryhmiin.
Näillä tunneilla harjoitellaan akrobatiaa ja monipuolisesti eri sirkuslajeja aina
jongleerauksesta tasapainoiluun ja ilma-akrobatiasta hulavanteisiin.

LAJITUNNIT:
Perus ja jatkoryhmästä siirrytään harrastajan
kiinnostuksen mukaiselle lajitunnille/tunneille. Harrastuksen voi aloittaa myös suoraan lajitunneista.
Lajitunneille tultaessa lapsen tulee
olla vähintään 9-vuotias. Sirkuskoulu Kuussa lajitunteja ovat: akrobatia,
ilma-akrobatia, tasapainoilu ja hulavanteet. Sopiva lajitunti/ tunnit valitaan yhdessä
opettajan, lapsen ja huoltajan kanssa.
Lapsi jatkaa harrastusta kiinnostuksen mukaan joko:
Lajitunti + jatkoryhmä:
Harrastaja käy valitsemallaan lajitunnilla jonka lisäksi harjoittelee sirkuksen
perustaitoja jatkoryhmässä.
Lajitunti/ tunnit:
Harrastaja suuntautuu ainoastaan valitsemaansa lajiin/lajeihin.
Esiintyvä ryhmä + lajitunti:
Harrastaja voi hakeutua halutessaan esiintyvään ryhmään jolloin oman lajituntinsa
lisäksi harjoittelee ja kokoaa omia soolo/ duo/ ryhmänumeroita esiintyvässä
ryhmässä.

ESIINTYVÄ RYHMÄ: Sirkuskoululla toimii myös esiintyvä ryhmä, johon haetaan
erillisellä haulla. Esiintyvä ryhmä sopii harrastajille, jotka haluavat harjoitella
tavoitteellisesti sekä esiintyä.
Kukin ryhmä harjoittelee kerran viikossa lukujärjestyksessä ilmoitettuna aikana.
Halutessaan harrastajat voivat siis ilmoittautua useampaan ryhmään ja harrastaa
sirkusta 1–4 kertaa viikossa.

Alkeisryhmä 1v (1-3lk ja 4-6lk)
Tunneilla harjoitellaan lattia-akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, jongleerausta,
pariakrobatiaa, tasapainoilua ja hulavanteiden perusteita. Harjoitukset sisältävät mm.
kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja päällä/käsilläseisontaa sekä vaihdellen eri sirkuslajeja
ja ilmaisu- ja esiintymisharjoituksia.

Jatkoryhmä 1-2v (1-3lk ja 4-6lk)
Tunneilla harjoitellaan lattia-akrobatiaa ja sirkuslajeja monipuolisesti. Lattia-
akrobatiaosuudet sisältävät jo haastavampaa tekniikkaa kuten arabialaisen,
siltakaadon ja käsinseisontakuperkeikan. Myös muiden sirkuslajien osaamista
syvennetään ja kehonhuolto on tärkeä osa harjoituksia. Harrastajat pääsevät
tekemään syvemmin lajitekniikkaa ja esiintymisharjoituksia.

Lajitunnit:
Oman lajin oppimista joko yhdessä tai useammassa lajissa. Tuetaan harrastajan
omaa taiteellista näkemystä ja oman tyylilajin etsimistä. Harrastaja syventää teknisiä
taitojaan valitsemassaan sirkuslajissa ja oppii kehittämään taitojaan itsenäisesti ja
pitkäjänteisesti. Esitysten suunnittelu, esiintyminen ja harrastajan henkilökohtaisen
ilmaisun kehittäminen ovat keskeinen osa oman lajin opinnoissa. Oman lajin
osaamista syvennetään monipuolisin harjoittein, jotka koostuvat improvisaatiosta,
esityksen rakentamisesta, tekniikkaharjoittelusta, liikeyhdistelystä,
roolityöskentelystä. Harrastaja kehittää tavoitteellisesti omaa liiketyyliään. Oman lajin
tunteihin sisältyy jatkuvaa lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelua.

Esiintyvä ryhmä:
Esiintyvän ryhmän harrastajat käyvät kukin omalla lajitunnillaan tekniikassa ja
esiintyvässä ryhmässä keskitytään erityisesti oman numeron ja ryhmän esityksen
valmistamiseen. Syvennetään oman lajin lajituntemusta, koostetaan koreografioituja
sirkusesityksiä niin soolona, duona kuin ryhmänäkin. Tehdään niin keikkanumeroita
kuin 30-45min taiteellisia kokonaisuuksiakin. Harrastajaa ohjataan harjoittelemaan
sirkustaitoja itsenäisesti ja yhdessä ryhmän kanssa. Kannustetaan aktiiviseen
ideoiden tuottoon ja luovuuteen. Kehitetään omaa liikemateriaalia ja harjoitellaan
itsenäistä työskentelyä.

© 2020 Sirkuskoulu Kuu Oy

Sara Airola
040-7090225
sara@sirkuskoulukuu.fi

Elina Holopainen
045-1346113
elina@sirkuskoulukuu.fi