Tilaa sirkustyöpaja

SahaSirkusFest työpajat 15-16.7

Perjantai 15.7

TULISIRKUSTYÖPAJA
Tulisirkustyöpajassa pääset tutustumaan tulisirkusvälineisiin. Harjoittelemme välineiden sytyttämistä, palavan välineen kanssa liikkumista ja sammuttamista.
Valitse päälle luonnonmateriaalivaatteet.
Paikka: Ykspihlajan vanha koulu. Hinta: 15e. Ilmoittaudu numeroon: 0406354087

Lauantai 16.7

ILMA-AKROBATIATYÖPAJA
Ilma-akrobatiatyöpajassa pääset tutustumaan lajin alkeisiin ja haastat itseäsi uuteen, hauskaan ja mielenkiintoiseen lajiin! Testaamme vertikaalikankaita, rengastrapetsia ja trapetsia, tutustumme välineisiin nousuun, laskeutumiseen, tasapainoliikkeisiin ja perustason liikkeisiin. Sirkuskoulu Kuussa alkaa syksyllä aikuisten ilma-akrobatiatunnit joten tämä on myös hyvä paikka tutustua harrastukseen. Työpajaan vaaditaan ainoastaan uteliaisuutta ja kokeilumieltä! Paikka: Sirkuskoulu Kuu. Hinta: 7e. Ilmoittaudu numeroon: 0406354087

SIRKUSTYÖPAJA KAIKKI
Tutustumme sirkuksen maailmaan jossa kaikenikäiset voivat kokeilla erilaisia sirkuslajeja aina jongleerauksesta tasapainoiluun ja hulavanteista akrobatiaan. Rento ja vapaamuotoinen työpaja joka soveltuu ihan kaikille. Paikka: Kahvila Saha. Ilmainen, ei ilmoittautumista.

Sirkuskoulu Kuun tilaustyöpajat:

Tarjoamme erilaisia työpajoja yhteisön toiveiden mukaisesti. Alla muutama esimerkki mahdollisista tilaustyöpajoista. Työpajoja voi myös yhdistellä.

SOSIAALINEN SIRKUS
Sosiaalisessa sirkuksessa tuetaan taiteen avulla erityisryhmien hyvinvointia. Kohderyhmään kuuluvat erityistä tukea tarvitsevat, syrjäytymisuhan alla olevat sekä maahanmuuttajataustaiset lapset, nuoret ja perheet. Tavoitteenamme on auttaa osallistujia löytämään itsestään uusia lahjoja, herätellä luovuutta, tukea liikunnallisuutta sekä vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta. Osallistujat saavat uusia positiivisia elämyksiä, vahvistavat itsetuntoaan ja oppivat toimimaan osana ryhmää sirkusharjoitteiden kautta. Viemme sirkustoimintaa sinne missä asiakkaat ovat, esimerkiksi kouluille, lastensuojeluyksilöihin, vastaanottokeskuksiin, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien päivätoimintakeskuksiin sekä asumispalveluyksiköihin.

VAUVA/PERHE/VARHAISKASVATUS- SIRKUSTYÖPAJAT
Vauva/perhe/päiväkotisirkus 4kk-6-vuotiaille lapsille vanhempineen TAI henkilökunnan kanssa. Vauva/perhesirkus on lapsen ja vanhemman/henkilökunnan välistä yhteistä temppuilua sirkuksesta tutuilla menetelmillä, lapsen ikätasoon sopivalla tavalla. Tutuiksi tulevat niin (pari)akrobatia, vanteet, tasapainoilu kuin jongleerauskin! Värikkäässä ja virikkeellisessä ympäristössä lapsi saa kokea elämyksiä ja onnistumisen iloa yhdessä läheisen aikuisen kanssa.
Sirkustellessa kehittyy molempien kehonhallinta ja -hahmotus, tasapainoaisti, keskittymis- ja koordinaatiokyky sekä ennen kaikkea lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus. Yhteisen tekemisen kautta lapsen luottamus ja kiintymys vanhempaan/aikuiseen lujittuu. Vauva voi osallistua vauvasirkukseen kun osaa jo kannatella hyvin päätään.

SIRKUSTYÖPAJAT KOULULAISILLE/OPISKELIJARYHMILLE/TAPAHTUMIIN
Sirkustyöpajoissa saadaan kosketusta sirkuksen alkeisiin kannustavassa ja iloisessa ilmapiirissä. Tavoitteena on antaa onnistumisen kokemuksia, herätellä mielikuvitusta ja luovuutta sekä kehittää mm. motoriikkaa, tasapainoa, voimaa, notkeutta, keskittymis,-koordinaatio- ja yhteistyökykyä sekä pitkäjänteisyyttä, riippuen ryhmästä ja sen tavoitteista. Sirkusharjoituksissa kehonhahmotus- ja hallintakyky paranee ihan huomaamatta kivan tekemisen lomassa! Osallistujat pääsevät tutustumaan työpajan kestosta riippuen eri sirkuslajeihin, kuten jongleeraukseen, tasapainoiluun, vanteisiin, ilmaisutaitoon sekä lattia,-pari- ja ryhmäakrobatiaan.

SENIORISIRKUS
Vierivä kivi ei sammaloidu! Sammaloitumisen tehokkaana estokeinona tarjoamme seniorisirkuksen! Pyörimisen, kierimisen, rimpuilun, jongleerauksen, tasapainoilun, sirkusleikkien, yleisen kikkailun ja yhdessä olon avulla vietämme yhdessä mukavia hetkiä ja pidämme yllä peruskuntoa. Seniorisirkus on sosiaalista toimintaa, joka tarjoaa senioreille mahdollisuuden kokeilla sirkustemppuja yhdessä. Sirkustreeneihin voivat osallistua kaikki yli 60-vuotiaat ja kaikenkuntoiset. Ryhmässä huomioidaan jokaisen fyysiset valmiudet. Sirkustemppuja tehdessä nauru raikuu!

© 2022 Sirkuskoulu Kuu Oy

Sara Airola
040-7090225
sara@sirkuskoulukuu.fi

Elina Holopainen
045-1346113
elina@sirkuskoulukuu.fi